لوله فالکون

ویژگی:

توضیحات:

لوله فالکون ،جهت نگه داری نمون های مایع استفاده میشود. این وسیله به اسم فالکون تیوپ هم نامیده میشود. این تیوپ در آزمایشگاه های بیولوژیکی و بیمارستان ها استفاده میشود. این محصول از ظروف آزمایشگاهی و مراکز نمونه برداری پرکاربرد است. دارای درب پیچ دار محکم جهت ایمنی نمونه است. این درب بسیار مقاوم است. به راحتی دفرمه نمیشود. که بیرون نریختن نمونه یا وارد شدن چیزی به آن، سبب ایمنی نمونه میشود. که به دنبال آن سبب کاهش احتمال خطا جواب آزمایش بیمار میشود. جنس این فالکون از مشتقات پلاستیکی است. بدنه آن به صورت مناسب جهت مشاهده مایع داخل آن طراحی شده است.